นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่

Ico48

รับทราบ และเป็นแนวคิดที่ดีค่ะ หากทุกคนได้ปฏิบัติตรงกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ  และไม่ควรที่จะปฏิเสธงานหากได้รับมอบหมาย  แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมคือ การพยายามที่จะเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย  และการฝึกคิด  หากทำได้ทั้ง 2 ส่วน ก็จะดีไม่น้อย