นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จิตสำนึกการบริการ service mind

Ico48

บันทึกนี้ ผมก็แปลกใจนะครับ เพราะมีคน hit ในระยะหลัง ๆนี้เอง คิดว่าน่าจะมาจาก tag "service mind" ครับ

อีกประเด็นก็คือผมดันไปพาดพิงถึงผู้อื่นด้วย แต่ก็ทบทวนแล้วว่าผมพูดในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ซึ่งอาจเป็นประเด็นกรณีศึกษาขึ้นมาด้วยก็ได้

 คุณ Ikkyu เยี่ยมยอดมาก hit ที่ 1000 ได้พอดีเลยครับ