นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน

Ico48

     ขอแสดงความยินดีด้วยคนคะ ยินดีมากๆ เพราะผู้บริหารทั้งสองท่านเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพในความคิดของนู๋ตาล

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข