นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้

Ico48
เวทีคุยแบบ face-to-face เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประโยชน์มากค่ะ..เพราะมนุษย์เป็น social animal ยังไงการได้ปฏิสัมพันธ์กันก็ช่วยลดความเครียดและปัญหาต่างๆ ได้อย่างมากมาย แต่ควรจัดเป็นเวทีเฉพาะเจาะจงไปเลย เพียงแต่ในตัวกระบวนการอย่าให้มัน formal (เดี๋ยวขุมความรู้ไม่ลื่นไหล) ความพยายามในการจัดเวทีดังกล่าว อย่างน้อยเดือนละครั้ง คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ..