นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้

Ico48

ก็เป็นวิธีหนึ่ง.. ที่เราจะได้รับเกร็ดความรู้ในช่วงพักเที่ยงเพื่อพูดคุยปัญหาในบางครั้งที่พบเจอ และเก็บไปเป็นบันทึกความรู้แชร์กันได้ทางหนึ่ง  แต่ก็มีความคิดเหมือนกับอีกหลายๆ คน  ที่คิดว่าช่วงพักเที่ยง บางทีเราก็อยากผ่อนคลายความเครียดจากหน้าที่สักช่วงระยะหนึ่ง ..ไม่อยากคุยเรื่องงาน  เพื่อจะได้เริ่มงานกันอีกต่อไป ในช่วงเวลาทำงาน

คิดว่า ถ้าเราหารูปแบบที่ทุกคนเข้ามาร่วมในการจัดการความรู้ มันจะเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เลยค่ะ :)