นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เอาไว้ดู"ยามเหงา"

Ico48
ยาม "......" อยู่ในห้วงความคิดว่า เบื่อง่ะ ไม่มีเหตุการณ์ตื่นเต้นบ้างเล้ย 
เนื้อหาเต็ม: เอาไว้ดู"ยามเหงา"