นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้

Ico48
wullop [IP: 192.168.100.112]
02 มีนาคม 2551 10:31
#22953

ที่บันทึกเช่นนี้ ไม่ต้องทำทุกวัน เพียงจัดตารางเป็นระยะและตั้งเป้าหมายจะเก็บความรู้ก็น่าจะเป็นทางในอีกหลาย ๆ ทาง เช่น สัปดาห์ละครั้ง หรือสองสัปดาห์ครั้ง  แต่ไมควรห่างเกินไป เพราะระบบเก็บความรู้มันจะจางไป แล้วจะเสนอวิธีอื่นมาแชร์ หรือใครมีทางอื่น ๆ ก็แชร์ได้นะ หรือจะจัดเป็น COP โดยใช้ระบบแชร์นี้ก็ได้