นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้

Ico48

การคุยในเรื่องหลาย ๆ เรื่องในตอนเที่ยง ถ้ามองอีกมุมมองหนึ่ง ก็เป็นการผ่อนคลายความเครียด และได้ระบายสิ่งต่างๆ กับเพื่อนที่รู้ใจ  ช่วยให้สบายใจๆๆๆ ขึ้น   ความเครียดก่อให้เกิดโรคหลายโรคที่คิดไม่ถึงค่ะ  และมีบางประเทศ เช่น ฝรั่งเสศ ก็ยังสนับสนุนให้คนในประเทศงีบนิดหนึ่งเลยค่ะ