นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้

Ico48
DA (Recent Activities)
29 Febuary 2008 14:18
#22749

ขอบคุณค่ะ  อาจารย์  สำหรับข้อคิดดี ๆ ที่ต้องนำไปปรับใช้สำหรับบางอย่างที่เราให้เวลาไปมากเกินความจำเป็น