นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลจากการทำงานที่พากเพียร สู่การเกษียณอย่างภาคภูมิ

Ico48
  • เห็นด้วยค่ะกับข้อเขียนที่ร้อยเรียงอย่างสวยงาม "ผลจากการทำงานที่พากเพียร สู่การเกษียณอย่างภาคภูมิ"
  • คิดชื่นชมผู้รับราชการถึงวันเกษียณมาก ว่ามีความอดทนสูงมาก เป็นผู้รักงาน และสนุกกับงาน
  • ...อีกทั้งไม่คิดว่า "ตัวเอง" จะอยู่ได้ถึงเกษียณอายุ...คงไม่มีความอดทนพอค่ะ