นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Fedora 8 ออกแล้ว

Ico48

โห...เพื่อนเรานำหน้าไปแล้ว..ช้าไม่ได้แล้วสิเรา

เนื้อหาเต็ม: Fedora 8 ออกแล้ว