นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เบื้องหลัง ชานชาลาแห่งการเรียนรู้

Ico48
Kon1Kon (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
25 กุมภาพันธ์ 2551 14:27
#22070

บางทีเรามักชอบมองอะไรอย่างแยกส่วนเกินไปเหมือนกัน จนบางทีเราลืมไปว่าทุกอย่างมันเป็นกระบวนการที่พัฒนาถักทอเหมือนด้ายต่างเส้นต่างสีต่างลวดลาย แต่เมื่อมาถักทอเป็นผ้าผืนเดียวกัน กลับทำให้ลายผ้างดงามน่ามอง..

กระบวนการพัฒนาคน มันต้องรวมเอาอะไรหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน .. การพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยน มิตรภาพ ความคิด จิตใจ การพักผ่อน เนื้อหา วิชาการ สิ่งเหล่านี้ต่างต้องค่อยๆ ร้อยรัดถักทอ.. กระบวนการคิด การเขียน การถ่ายทอด การเสริมแรงใจ ความมั่นใจในตัวเอง การถ่ายทอดแลกเปลี่ยน การมีกัลยาณมิตร ความไว้วางใจในกลุ่มผู้แลกเปลี่ยน การรับฟังผู้อื่น  ล้วนเป็นกระบวนการที่บูรณาการ ไม่มี step แน่ชัดว่าอะไรควรมาก่อน แต่มันเป็นเกลียวของกระบวนการที่ไปด้วยกัน..

คนอื่นเป็นอย่างไรไม่รู้ (ต้องให้ช่วยกันสะท้อนออกมา) แต่สำหรับตัวเอง ในกระบวนการเหล่านี้ช่วยหล่อหลอมความเป็นตัวเรา หล่อหลอมการทำงานของเราในปัจจุบัน ซึ่งถ้าตัดสินด้วยตัวเอง ก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพราะผ่านกระบวนการต่างๆ เหล่านี้..

share ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นสีที่ช่วยถักทอด้วยเช่นกันค่ะ..