นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เหตุเกิดระหว่างทางขึ้น-ลง ใต้ตึกฟักทอง&ขึ้นตึกเคมี

Ico48

- อัมพร.. แสดงว่าไม่เป็นแควนกันจริง เพราะเค้าได้ เสื้อสามารถ(PSU.KM)ไปแล้วนะ..จะบอกให้

-คุณคนธรรมดา  ขอบคุณมากๆๆ ค่ะ จะไปเสนอผู้มีอำนาจ(...หน้าที่...) ในคณะฯ ค่ะ