นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Fedora 8 ออกแล้ว

Ico48

ผมได้ mirror จาก ftp://ftp.pharmacy.psu.ac.th/fedora/core8/ มาไว้ที่  ftp://ftp.psu.ac.th/pub/fedora/ แล้ว

ขอบคุณครับ

--วิภัทร

 

เนื้อหาเต็ม: Fedora 8 ออกแล้ว