นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร

Ico48
แมงปอ (Recent Activities)
23 Febuary 2008 15:10
#21820

หนูอยากบอกว่า "ข้าน้อยขอคารวะ" เพราะว่า อ. เขียนได้เข้าใจง่ายทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องธรรมะ