นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Fedora 8 ออกแล้ว

Ico48

เข้ามาอ่านแล้วครับ คลังความรู้เคลื่อนที่ด้าน Server and Network ของเภสัชศาสตร์ ออกโรงแล้วครับ

เข้ามาเป็นแรงเชียร์ให้นำเสนอสิ่งดีๆ แบ่งปันกันครับ

เนื้อหาเต็ม: Fedora 8 ออกแล้ว