นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 1-4)

Ico48
  • พี่ชอบเผยแพร่อยู่แล้วคะ แต่ไม่แน่ใจใครจะอ่านของพี่บ้างหนอๆๆๆ
  • คนอ่านน้อยเดี่ยวน้อยใจนะ จะบอกให้