นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 1-4)

Ico48
  • ได้รับฉบับที่คณะกรรมการประเมินฯส่งให้กองกิจฯตรวจสอบคะ ชึ่งเห็นว่า กองไม่แก้ไข ชึ่งเดี่ยวน้องศศิธรจะส่งให้น้องหนกเองนะคะคนสวย ไม่ต้องรีบคะ