นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Fedora 8 ออกแล้ว

Ico48

แอบมาเขียนบล๊อก ไม่มีการบอกน้องๆเลย ตายล่ะพี่คลอกบล๊อกแรกมาแล้ว น้องอย่างผมก็ต้องหาไรเขียนบล๊อกแรกมั้งแล้ว

เนื้อหาเต็ม: Fedora 8 ออกแล้ว