นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 a picture a day, a distance away (20)

Ico48
ขิงขิง [IP: 192.168.100.112]
22 กุมภาพันธ์ 2551 13:09
#21615
  • เข้ามาทักทายกัน
  • รูปเจ๋งดีเนอะ
เนื้อหาเต็ม: a picture a day, a distance away (20)