นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นัดพบ blogger

Ico48

ประเดิมวันที่ 1 มีนาคมเลยดีไหมครับ
และรูปแบบจะเป็นเต็มวันหรือครึ่งวันครับ 

ควรจัดงานวันศุกร์ครับ
ถ้าครึ่งวันก็ศุกร์บ่าย

ถ้าเต็มวันก็วันศุกร์ทังวันไปเลยครับ

เนื้อหาเต็ม: นัดพบ blogger