นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เด็ดดอกหญ้า...สะเทือนถึงดวงดาว

Ico48
Kon1Kon (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
21 กุมภาพันธ์ 2551 12:44
#21464

ตอนที่เห็นมีหมายเหตุครั้งแรกว่าถ้าเข้าร่วมประชุมไม่ได้ให้แจ้งก่อนล่วงหน้า รู้สึกชอบใจออกค่ะ คิดว่า creative ดี รู้จักปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งทำได้เพียงแค่เราสละเวลาแจ้งผู้จัดให้ทราบ ก็จะประหยัดงบประมาณไปได้หลายสถานค่ะ..