นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน

Ico48

     บันทึกนี้ให้แนวทางและเตือนถึงภาระหน้าที่ที่ต้องทำ บางครั้งก็ลืมนึกไปว่าเราทำงานเพื่ออะไร แต่อาจารย์ก็อธิบายพร้อมยกตัวอย่างได้อย่างชัดเจน แล้วจะนำไปเป็นแนวทางในการทำงานคะ

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข