นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน

Ico48
Kon1Kon (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
20 กุมภาพันธ์ 2551 20:36
#21345

น้อมรับไปปฏิบัติค่ะ..ขอบพระคุณค่ะ