นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อมูลวิจัยเพื่อ SAR 2550

Ico48

ดีจังเลยค่ะ เริ่มทำ sar กันอย่างจริงจังแล้ว  ที่คณะยังไม่ไปถึงใหนเลยค่ะ