นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 a picture a day, a distance away (20)

Ico48
Ikkyu (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
18 กุมภาพันธ์ 2551 11:19
#20903
คิดว่ารูปเจ้าของบันทึก แงๆ ตามมาจาก "รู้สึกว่าตัวผมจะเหมือนแมวน้ำขึ้นทุกวัน "
เนื้อหาเต็ม: a picture a day, a distance away (20)