นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 a picture a day, a distance away (20)

Ico48
ปลาดาว [IP: 192.168.100.112]
18 กุมภาพันธ์ 2551 10:57
#20891
ป้ามาช้าอีกตามเคย (เอาน่าเห็นใจผู้มีอายุหน่อย) แต่เข้ามาดูแล้ว เห็น zeehond ของน้านนท์แล้วก็นะ นึกถึงคนเขียนทันที ว่าต้องไม่แตกต่าง อย่างแน่นอน แต่รูปเจ๋งดี ดูแล้วได้(เกิด)อารมณ์ ยามที่แมวน้ำเมาเบียร์(ประมาณกึ่ม ๆ) เห็นแล้วป้าชักอิจฉาอารมณ์คุณเธอจังนิ
เนื้อหาเต็ม: a picture a day, a distance away (20)