นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นัดพบ blogger

Ico48
คนทำGIS (Recent Activities)
18 Febuary 2008 10:47
#20884
เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ จะได้พบปะแลกเปลี่ยนกันเจอตัวเป็นๆ ยกสนับสนุนอีกสองมือครับ