นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขเรือ แลหิงห้อย

Ico48

ในฐานะเจ้าบ้านได้อ่านคำชมแล้วปลื้ม น้องๆที่ช่วยกันจดงานนี้คงหายเหนื่อยนะคะ

ขอบคุณทายุที่ช่วยแนะนำสุราษฎร์คะ

เนื้อหาเต็ม: เขเรือ แลหิงห้อย