นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการเขียน blog

Ico48
รีบมาเขียนเลย Tuta....ชาว ม.อ....รออ่านกันอยู่ค่ะ...สนุกดี...อย่าช้านะคะ...น้องเรา
เนื้อหาเต็ม: หลักการเขียน blog