นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นัดพบ blogger

Ico48

สถานที่ขอเป็น ไม่ใช่จังหวัดใน 5 วิทยาเขต หรือ

ถ้าต้องเป็น 5 วิทยาเขตเท่านั้น ก็ขอให้แต่ละวิทยาเขตผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการพบปะสังสรรค์กัน

คิดแล้วหนุกหนานกว่าตอนงานปีใหม่อีกนะเนี่ยะ

เนื้อหาเต็ม: นัดพบ blogger