นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นัดพบ blogger

Ico48

ดีค่ะ อยาก เจอ อ.วรภัทร์ ภู่เจริญตัวเป็น ๆ ได้แต่ฟังจาก CD ขอลงชื่อไว้ก่อนเลยได้ป่าวคะ

เนื้อหาเต็ม: นัดพบ blogger