นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 a picture a day, a distance away (20)

Ico48
PumPui (Recent Activities)
15 Febuary 2008 17:02
#20634

เข้ามาติดตาม ติดขอบ รูปฮามๆ ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: a picture a day, a distance away (20)