นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เชิญชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ

Ico48
  • หัวหน้าสาว ไม่.....................(อิ  อิ อิ)
  • "พี่สนใจด้วยสาวเพราะอยากได้เสื้อ ไม่แน่ใจว่าเป็นเสื้อสีชมพูหรือไม่ เพราะตอนนี้ยังไม่ถึง ครึ่งโหลเลย"