นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการเขียน blog

Ico48
ด้วยความยินดีปฏิบัติตามกติกาครับทุกอย่างยอมมีกฎควบคุมถ้าไม่กฏหรือข้อห้ามบ้างย่อมมีปัญหาตามมาป้องกันไว้ก่อนดีกว่าครับ
เนื้อหาเต็ม: หลักการเขียน blog