นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งาน PR ใต้ต้นปาล์ม

Ico48
ServiceMan (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
11 กุมภาพันธ์ 2551 08:41
#19909
เนื้อหาเต็ม: งาน PR ใต้ต้นปาล์ม