นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตลาดสำหรับคนไม่มีแฟน????

Ico48
แนะนำแค่สนามกีฬาค่ะ อีกสองที่หลังไม่แนะนำ เพราะพริสตี้สวยกว่าเป็นไหนๆ เรายิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่ 555