นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปรัชญาจากแก้วน้ำ

Ico48

ฮั่นแน่!! น้องมอนลี่มีความคิดอุดมคติอย่างนี้อนาคตก้าวไกลแน่ค่ะ  ให้กำลังใจทำกันต่อไปนะค่ะเมื่อเรายังมีพลัง :)

เนื้อหาเต็ม: ปรัชญาจากแก้วน้ำ