นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อคิดสะกิดการทำงาน

Ico48
Monly (Recent Activities)
07 Febuary 2008 07:59
#19405

ชอบความบ้าที่มีดีได้  และหากสังคมในชุมชนกลุ่มเล็ก ๆ มีความบ้าเหลืออยู่บ้าง  ปัญหาต่าง ๆ ก็จะหมดไป  เพราะบางกลุ่มยังมีทัศนคติที่ว่า เวลาทำงานราชการคือ เวลา  8.30-16.30 น.  เกินจากนั้น บ้าแล้ว ๆ บ้า ๆ  และ บ้า ๆ     

       Kp-icon-4