นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปรัชญาจากแก้วน้ำ

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
07 กุมภาพันธ์ 2551 07:54
#19401

มีเพียงพอกับความสุขในปัจจุบัน  แต่ไม่เพียงพอที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
                       Kp-icon-4

เนื้อหาเต็ม: ปรัชญาจากแก้วน้ำ