นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขเรือ แลหิงห้อย

Ico48

ลงทะเบียน...เป็นเด็กสุราษฎร์ เช่นกันค่ะ......เด็กหน้าโรงบาลค่ะ...

แต่ไม่เห็นเคยนั่งเรือแบบนั้นเลย....

 

 

เนื้อหาเต็ม: เขเรือ แลหิงห้อย