นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 2 กิจกรรมใน ม.อ.

Ico48

น้อมรับญาติใหม่ ด้วยความเคารพค่ะ

มีเกร็ดดีดีเล็กน้อยจะบอกค่ะ ว่ามีนักจิตวิทยาอีกกลุ่ม เชื่อว่า ข้อมูลที่เก็บไว้ในความจำระยะยาว ไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิต เพราะ "อาจถูกแทนที่ด้วยข้อมูลอื่นๆ"

ซึ่ง "เรา" อาจจะสานความสัมพันธ์จนสามารถพัฒนากระบวนการประมวลผลและเปลี่ยนแปลงจาก "ความจำระยะสั้น" ไปสู่ "ความจำระยะยาว" ได้ค่ะ