นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 2 กิจกรรมใน ม.อ.

Ico48
panyarak (Recent Activities)
04 Febuary 2008 12:55
#18935
  • พี่อัมพรครับ ข้อเขียนทั้งหมดนี้เป็นของพี่วัชรินทร์นะครับ ผมไม่ได้เขียนเองครับ
  • เห็นด้วยกับคุณ คนชายฝั่งครับ คนสูงวัยมักจะจำอะไรใหม่ๆ ได้ยากครับ แต่ของเดิมนั้นส่วนใหญ่จะยังฝังใจไม่รู้ลืมครับ