นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 2 กิจกรรมใน ม.อ.

Ico48
พี่อัมพรคะ...เท่าที่หนูจำได้ (บ้าง) เนี่ย...ผู้สูงอายุ จะมีความจำระยะยาว (Long-term Memory) ได้ดีกว่า ความจำระยะสั้น (Short-term Memory) ค่ะ**นักจิตวิทยา(บางกลุ่ม) เชื่อว่า ความจำระยะยาว เป็นความจำที่ถาวร และจะคงอยู่ตลอดไป*** ...ถึงว่า เมื่อก่อน แม่ชอบบ่นเรื่องเดิมๆๆๆๆ ..ทีเมื่อวานเราทำอะไรดีดี ..แม่จำม่ะได้อ่ะ!!