นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วินัยจราจรในมหาวิทยาลัย ความจำเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาประเทศ

Ico48
  • ยกสองมือสนับสนุนค่ะอาจารย์
  • เราอยู่ทางถูกยังต้องหยุดคอยบ่อยเลย กลัวโดนชน และอีกประการไม่อยากมีเรื่องกับใครค่ะ