นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วินัยจราจรในมหาวิทยาลัย ความจำเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาประเทศ

Ico48
J [IP: 192.168.100.112]
04 กุมภาพันธ์ 2551 10:53
#18905
เห็นด้วยค่ะ  การสร้างวินัยจราจรขึ้นในมหาวิทยาลัย จะทำให้สังคมในมหาวิทยาลัยฯ น่าอยู่ขึ้นมากค่ะ