นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ล่ามภาคสนาม...งานไม่ถนัด..แต่ฮา

Ico48
จุ๊ๆๆๆ.....ความลับอีกข้อหนึ่ง..ที่อยากบอกให้รู้ (เบาๆ) เป็นคนโง่ภาษาอังกฤษค่ะ...เพื่อนๆ ที่สนิท (รวมถึงหัวหน้า) จะรู้ดี ... แต่หน้าหนาค่ะ ที่จะพยายามฟัง พยายามเข้าใจ พยายามหาประสบการณ์็ (ดัดจริตสำเนียงเล็กน้อยเวลาพูด!!) คนที่รู้จักแค่ผิดเผิน คิดว่าเก่งภาษา ..แต่จริงๆ แล้วไม่ค่ะ