นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วินัยจราจรในมหาวิทยาลัย ความจำเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาประเทศ

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
04 กุมภาพันธ์ 2551 08:00
#18862

เห็นด้วยค่ะ เนื่องจากทุกวันนี้จะเห็นได้ว่า ความเป็นระเบียบวินัยในเรื่องการจราจรในรั้ว ม.อ. ยังมีน้อย   หรือการจอดรถคร่อมเส้นที่สร้างไว้สำหรับช่องรถ   และการบีบแตร่รถไล่หลัง  ซึ่งเห็นแล้ว ก็ยังนึกเลยว่า นี้หรือสังคมใน ม.อ. ของเรา   

Kp-icon-4