นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กิจกรรม 5 ส.กับชาวกองกิจฯ

Ico48
  • เมื่อวานไปเยี่ยมกองการเจ้าหน้าที่ เขาก็ทำ big cleaning  (และ eating) กันใหญ่
  • เราได้อยู่วงพลอย โดยได้รับสนับสนุนกล้วยหอมมา 3 ลูก และไอติมมา 1 ถ้วย  และจะแถมด้วยลูกชิ้นอีก บอกว่ารับไม่ไหว ถ้ารับคงจะต้องใช้ปาก (คาบ) เพราะไม่มีมือที่จะถือแล้วจ้า
  • จึงผ่านมาทางหน้าสนอ. ให้กล้วยหอมน้อง รปภ.ไป 1 ลูก
  • กลับถึงห้องทำงานให้กล้วยหอมน้องนุกูลไป 1 ลูก
  • วันนี้ยังเหลือกล้วยหอมอีก 1 ลูกจ๊ะ