นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขเรือ แลหิงห้อย

Ico48
  • น้องเฟกจ๊ะ รอบนี้เราไปเบิกค่าแรงกับพี่ดวงพร (คนข้างหลังนะ)
เนื้อหาเต็ม: เขเรือ แลหิงห้อย